Affärsmässig framgång som PT

Att bli affärsmässigt framgångsrik som PT handlar om mycket mer än kompetens inom träning. För att snabbt fylla agendan med kunder krävs det att du på ett engagerat och professionellt sätt jobbar med att marknadsföra dina färdigheter och på ett självsäkert sätt lyckas övertyga klienter att dina tjänster är prisvärda. I denna workshop kommer du att få ta del av vilka egenskaper som de mest affärsmässigt framgångsrika tränarna har samt att du tillsammans med mig och de andra deltagarna får möjlighet att vidgar dina vyer kring hur du kan ge ”det lilla extra” och på så sätt sticka ut i den allt tuffare konkurrensen bland Personlig Tränare.