Företagsgymmet – Planera, Inspirera och Managera

Fina företagsgym står oftast relativt oanvända och vi på Helt Personligt erbjuder stöd till friskvårdsansvariga i planeringen av utrustning och ytor för att locka till mera träning. Vi agerar även inspiratörer och guidar medarbetarna i hur de skall hitta träningsglädje och använda sig av gymmet. Om management av företagsgymmet saknas kan vi även som konsult kliva in och managera anläggningen.