Planering och möblering av träningsanläggning

Möblering av utrustning och planering av hur medlemmarna skall röra sig i anläggningen har stor betydelse på hur träningsupplevelsen skall bli. Vi erbjuder konsult tjänst både inom att ta ett helhetsgrepp på planering och inköp av utrustning vid tex nya anläggningar, men även komma in som ett stöd till platschefer för att optimera befintliga träningsytor.